Časopis Tichodroma: 25

Tohtoročné jubileum časopisu Tichodroma – dvadsiate piate vydané číslo (prvé číslo bolo publikované v roku 1987) – sprevádzajú aj niektoré zmeny.

Prvá sa týka formy vydávania periodika – z tlačenej sa rozšírila aj na elektronickú. Tento duálny systém vydávania bude sprevádzaný aj druhou zmenou. Kým v rokoch 2005 – 2012 boli rukopisy dodané do redakcie spracovávané jedno(ná)rázovo po júlovom až septembrovom zasadaní redakčnej rady časopisu, od tohto roku 2013 je už ich spracovávanie priebežné. Hneď po prijatí rukopisu do redakcie prebieha v  redakčnom okruhu výber recenzentov. Rukopis sa bezprostredne potom zasiela na posúdenie spravidla dvom nezávislým recenzentom a následne na jeho úpravy korešpondenčnému autorovi. Po tejto procedúre a prijatí bude zaradený do aktuálneho čísla časopisu a umiestnený do jeho elektronického vydania na internetovej stránke časopisu s označením „v tlači“. Články budú voľne dostupné. Vďaka tomuto sa výrazne skráti čas od zaslania rukopisu do redakcie po jeho zverejnenie. Na konci príslušného roka sa takto zverejnené články vydajú aj v klasickej, tlačenej podobe.

Od týchto pozitívnych zmien si sľubujeme jednak zvýšenie záujmu autorov o publikovanie v časopise, vyššiu citovanosť ľahšie dostupných článkov, lepšiu reklamu časopisu i Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Birdlife Slovensko a tiež aj zefektívnenie práce redakcie. Veríme, že čitateľom i autorom sa tento systém bude páčiť a atraktívnosť časopisu Tichodroma porastie.

Redakcia časopisu